Terminsavgift

Hej

Ber er som valt att träna denna termin att betala in terminsavgiften på Bg 5526-8304, glöm inte skriva elevens namn.
Fortsätter med samma terminsavgift som varit oförändrad under många år. Arbete pågår med att skapa Swish konto.

Barn 800 kr
Ungdom 16-17 år 1.250 kr
Vuxna 18 år – 1.550 kr

Ber att de som slutat meddela mig så tar jag bort er från maillistan.

Terminsavslut och gradering måndag 12/12 ordinarie schema. Datum kan komma att ändras

Trolig terminsstart VT-23 v.2 måndag 9/1.

Med vänliga hälsningar
Jane