Vårterminen 2023

Hej!

Vårterminen startar måndagen den 9 januari 2023. Samma tider gäller.